THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Konstantin Kulikov před 2 roky
rodič
revize
2e3a1f1a97
2 změnil soubory, kde provedl 8 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      go.mod
  2. +7
    -0
      main.go

+ 1
- 0
go.mod Zobrazit soubor

@ -0,0 +1 @@
module "github.com/kaey/test"

+ 7
- 0
main.go Zobrazit soubor

@ -0,0 +1,7 @@
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("sup")
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit