THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/7961/head
GiteaBot 3 weeks ago
parent
commit
7c8166d331
1 changed files with 13 additions and 11 deletions
  1. 13
    11
      options/locale/locale_pl-PL.ini

+ 13
- 11
options/locale/locale_pl-PL.ini View File

@@ -67,7 +67,7 @@ forks=Forki

activities=Aktywności
pull_requests=Oczekujące zmiany
issues=Problemy
issues=Zgłoszenia

cancel=Anuluj

@@ -207,7 +207,7 @@ forgot_password_title=Zapomniałem hasła
forgot_password=Zapomniałeś hasła?
sign_up_now=Potrzebujesz konta? Zarejestruj się teraz.
sign_up_successful=Konto zostało stworzone pomyślnie.
confirmation_mail_sent_prompt=Nowy email aktywacyjny został wysłany na adres <b>%s</b>. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu %s aby zakończyć proces rejestracji.
confirmation_mail_sent_prompt=Nowy email aktywacyjny został wysłany na adres <b>%s</b>. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu %s aby dokończyć proces rejestracji.
must_change_password=Zaktualizuj swoje hasło
allow_password_change=Użytkownik musi zmienić hasło (zalecane)
reset_password_mail_sent_prompt=E-mail potwierdzający został wysłany na adres <b>%s</b>. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą w przeciągu %s, aby ukończyć proces odzyskiwania konta.
@@ -257,7 +257,7 @@ authorization_failed=Autoryzacja nie powiodła się
authorization_failed_desc=Autoryzacja nie powiodła się ze względu na niewłaściwe żądanie. Skontaktuj się z osobami utrzymującymi aplikację, którą próbowano autoryzować.

[mail]
activate_account=Prosimy aktywować swoje konto
activate_account=Aktywuj swoje konto
activate_email=Potwierdź swój adres e-mail
reset_password=Odzyskaj swoje konto
register_success=Rejestracja powiodła się
@@ -651,7 +651,7 @@ tree=Drzewo
filter_branch_and_tag=Filtruj gałąź lub tag
branches=Gałęzie
tags=Tagi
issues=Problemy
issues=Zgłoszenia
pulls=Oczekujące zmiany
labels=Etykiety
milestones=Kamienie milowe
@@ -731,7 +731,7 @@ commits.signed_by=Podpisane przez
commits.gpg_key_id=ID klucza GPG

ext_issues=Zgłoszenia zewn.
ext_issues.desc=Link do zewnętrznego śledzenia zagadnień.
ext_issues.desc=Link do zewnętrznego systemu śledzenia zgłoszeń.

issues.desc=Organizuj zgłoszenia o błędach, zadania i cele.
issues.new=Nowe zgłoszenie
@@ -779,7 +779,7 @@ issues.filter_milestone_no_select=Wszystkie kamienie milowe
issues.filter_assignee=Przypisany
issues.filter_assginee_no_select=Wszyscy przypisani
issues.filter_type=Typ
issues.filter_type.all_issues=Wszystkie problemy
issues.filter_type.all_issues=Wszystkie zgłoszenia
issues.filter_type.assigned_to_you=Przypisane do Ciebie
issues.filter_type.created_by_you=Utworzone przez Ciebie
issues.filter_type.mentioning_you=Wspominające Ciebie
@@ -836,7 +836,7 @@ issues.label_title=Nazwa etykiety
issues.label_description=Opis etykiety
issues.label_color=Kolor etykiety
issues.label_count=%d Etykiety
issues.label_open_issues=Otwarte problemy %d
issues.label_open_issues=Otwarte zgłoszenia %d
issues.label_edit=Edytuj
issues.label_delete=Usuń
issues.label_modify=Edytuj etykietę
@@ -972,7 +972,7 @@ ext_wiki.desc=Link do zewnętrznego wiki.

wiki=Wiki
wiki.welcome=Witaj na wiki!
wiki.welcome_desc=Wiki pozwala Ci pisać i współdzielić dokumentację ze współpracownikami.
wiki.welcome_desc=Wiki pozwala Ci na tworzenie i współdzielenie dokumentacji ze współpracownikami.
wiki.desc=Pisz i współdziel dokumentację ze współpracownikami.
wiki.create_first_page=Stwórz pierwszą stronę
wiki.page=Strona
@@ -1003,7 +1003,7 @@ activity.overview=Przegląd
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> aktywny Pull Request
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> aktywne Pull Requesty
activity.merged_prs_count_1=Scalono Pull Request
activity.merged_prs_count_n=Scalono Pull Requesty
activity.merged_prs_count_n=Scalone Pull Requesty
activity.opened_prs_count_1=Proponowany Pull Request
activity.opened_prs_count_n=Proponowane Pull Requesty
activity.title.user_1=%d użytkownik
@@ -1086,10 +1086,10 @@ settings.external_wiki_url_desc=Odwiedzający są przekierowywani do zewnętrzne
settings.issues_desc=Włącz śledzenie zgłoszeń w repozytorium
settings.use_internal_issue_tracker=Użyj wbudowanego śledzenia zgłoszeń
settings.use_external_issue_tracker=Użyj zewnętrznego śledzenia zgłoszeń
settings.external_tracker_url=URL zewnętrznego trackera zagadni
settings.external_tracker_url=URL zewnętrznego systemu śledzenia zgłosz
settings.external_tracker_url_error=Adres URL zewnętrznego śledzenia zgłoszeń nie jest poprawnym adresem URL.
settings.external_tracker_url_desc=Odwiedzający są przekierowywani do adresu URL zewnętrznego systemu śledzenia zgłoszeń po kliknięciu w zakładkę zgłoszeń.
settings.tracker_url_format=Format dla adresu URL zewnętrznego systemu
settings.tracker_url_format=Format adresu URL zewnętrznego systemu śledzenia zgłoszeń
settings.tracker_url_format_error=Adres URL zewnętrznego systemu śledzenia zgłoszeń nie jest poprawnym adresem URL.
settings.tracker_issue_style=Format numerowania dla zewnętrznego systemu śledzenia zgłoszeń
settings.tracker_issue_style.numeric=Numeryczny
@@ -1627,6 +1627,7 @@ config.db_config=Konfiguracja bazy danych
config.db_type=Typ
config.db_host=Serwer
config.db_name=Nazwa
config.db_user=Nazwa użytkownika
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Ścieżka

@@ -1648,6 +1649,7 @@ config.mailer_host=Serwer
config.mailer_user=Użytkownik
config.mailer_use_sendmail=Używaj Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Ścieżka Sendmail
config.test_mail_sent=Testowa wiadomość e-mail została wysłana do '%s'.

config.oauth_config=Konfiguracja OAuth
config.oauth_enabled=Włączone

Loading…
Cancel
Save