THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

This is Gitea test Portainer repository mirror from Github
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

49 rader
1.5 KiB

 1. #!/usr/bin/env bash
 2. ARCHIVE_BUILD_FOLDER="/tmp/portainer-builds"
 3. # parameter: "platform-architecture"
 4. function build_and_push_images() {
 5. docker build -t "portainer/portainer:$1-${VERSION}" -f build/linux/Dockerfile .
 6. docker tag "portainer/portainer:$1-${VERSION}" "portainer/portainer:$1"
 7. docker push "portainer/portainer:$1-${VERSION}"
 8. docker push "portainer/portainer:$1"
 9. }
 10. # parameter: "platform-architecture"
 11. function build_archive() {
 12. BUILD_FOLDER="${ARCHIVE_BUILD_FOLDER}/$1"
 13. rm -rf ${BUILD_FOLDER} && mkdir -pv ${BUILD_FOLDER}/portainer
 14. cp -r dist/* ${BUILD_FOLDER}/portainer/
 15. cd ${BUILD_FOLDER}
 16. tar cvpfz "portainer-${VERSION}-$1.tar.gz" portainer
 17. mv "portainer-${VERSION}-$1.tar.gz" ${ARCHIVE_BUILD_FOLDER}/
 18. cd -
 19. }
 20. function build_all() {
 21. mkdir -pv "${ARCHIVE_BUILD_FOLDER}"
 22. for tag in $@; do
 23. yarn grunt "release:`echo "$tag" | tr '-' ':'`"
 24. name="portainer"; if [ "$(echo "$tag" | cut -c1)" = "w" ]; then name="${name}.exe"; fi
 25. mv dist/portainer-$tag* dist/$name
 26. if [ `echo $tag | cut -d \- -f 1` == 'linux' ]; then build_and_push_images "$tag"; fi
 27. build_archive "$tag"
 28. done
 29. docker rmi $(docker images -q -f dangling=true)
 30. }
 31. if [[ $# -ne 1 ]] ; then
 32. echo "Usage: $(basename $0) <VERSION>"
 33. echo " $(basename $0) \"echo 'Custom' && <BASH COMMANDS>\""
 34. exit 1
 35. else
 36. VERSION="$1"
 37. if [ `echo "$@" | cut -c1-4` == 'echo' ]; then
 38. bash -c "$@";
 39. else
 40. build_all 'linux-amd64 linux-arm linux-arm64 linux-ppc64le linux-s390x darwin-amd64 windows-amd64'
 41. exit 0
 42. fi
 43. fi