THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
Sergey S. Leleko ce17cc405c Merge branch 'master' of github.com:sleleko/python-classes před 1 rokem
__pycache__ fix and rewrite message code with format() před 1 rokem
.gitignore Successful running First test call of class method před 1 rokem
README.md first commit před 1 rokem
README2.md Create Reame před 1 rokem
main.py fix and rewrite message code with format() před 1 rokem
run.py fix and rewrite message code with format() před 1 rokem

README.md