THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Sergey S. Leleko ce17cc405c Merge branch 'master' of github.com:sleleko/python-classes 1 rok temu
__pycache__ fix and rewrite message code with format() 1 rok temu
.gitignore Successful running First test call of class method 1 rok temu
README.md first commit 1 rok temu
README2.md Create Reame 1 rok temu
main.py fix and rewrite message code with format() 1 rok temu
run.py fix and rewrite message code with format() 1 rok temu

README.md