THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
Sergey S. Leleko ce17cc405c Merge branch 'master' of github.com:sleleko/python-classes 1 år sedan
__pycache__ fix and rewrite message code with format() 1 år sedan
.gitignore Successful running First test call of class method 1 år sedan
README.md first commit 1 år sedan
README2.md Create Reame 1 år sedan
main.py fix and rewrite message code with format() 1 år sedan
run.py fix and rewrite message code with format() 1 år sedan

README.md