THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
Sergey S. Leleko ce17cc405c Merge branch 'master' of github.com:sleleko/python-classes 1 yıl önce
__pycache__ fix and rewrite message code with format() 1 yıl önce
.gitignore Successful running First test call of class method 1 yıl önce
README.md first commit 1 yıl önce
README2.md Create Reame 1 yıl önce
main.py fix and rewrite message code with format() 1 yıl önce
run.py fix and rewrite message code with format() 1 yıl önce

README.md