THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

eugenemorton314 Gitea преди 1 година
ревизия
1237dda907
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
# sem2


Loading…
Отказ
Запис