THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Browse Source

Bilgi Güncelleme

Program hakkında bilgi güncellemesi
master
Gelişimsoft Yazılım Hizmetleri 3 years ago
committed by GitHub
parent
commit
67c76d7f3a
Signed by untrusted user: GitHub GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 34
      README.md

34
README.md

@ -1 +1,33 @@
# AyakkabiImalatTakipProgrami-CSharp-
# Ayakkabı İmalat Takip Programı
<p align="center">
<img src="https://github.com/Gelisimsoft/AyakkabiImalatTakipProgrami-CSharp-/raw/master/AyakkabiProgrami.jpg">
</p>
## GİRİŞ BİLGİLERİ ##
> **Kullanıcı adı :** admin <br /> **Şifre :** demo
## MODÜLLER ##
1. Müşteri Kayıt
2. Tedarikçi Kayıt
3. Personel Kayıt
4. Stok Kayıt
5. Personel Kayıt
6. Satınalma Faturası Kayıt
7. Satış Faturası Kayıt
8. Ödeme Makbuzu Kayıt
9. Tahsilat Makbuzu Kayıt
10. İş Takip Form Kayıt
11. Personel Ücretlendirme Kayıt
12. Müşteri Raporları
13. Tedarikçi Raporları
14. Stok Raporları
15. Satınalma Raporları
16. Satış Raporları
17. Ödeme Raporları
18. Tahsilat Raporları
19. İş Takip Form Rapoları
20. Personel Ücret Raporları
> **www.gelisimsoft.com <br /> info@gelisimsoft.com**

Loading…
Cancel
Save