THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Browse Source

Güncelleme

Program hakkında bilgi güncellemesi
master
Gelişimsoft Yazılım Hizmetleri 3 years ago
committed by GitHub
parent
commit
dc985703ad
Signed by untrusted user: GitHub GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 27
      README.md

27
README.md

@ -1 +1,26 @@
# GrafikerMusteriTakipProgrami
# Grafiker Müşteri Takip Programı
<p align="center">
<img src="https://github.com/Gelisimsoft/GrafikerMusteriTakipProgrami-CSharp-/raw/master/GrafikerMusteriTakipProgrami.jpg">
</p>
## GİRİŞ BİLGİLERİ ##
> **Kullanıcı adı :** admin <br /> **Şifre :** demo
## MODÜLLER ##
1. Müşteri Kayıt
2. Matbaa Kayıt
3. İş Tanım Kayıt
4. Durum Kayıt
5. Personel Kayıt
6. İş Emri Kayıt
7. Müşteri Raporlar
8. Matbaa Raporlar
9. İş Tanım Raporlar
10. Durum Raporlar
11. Personel Raporları
12. Kullanıcı İşlemleri
> **www.gelisimsoft.com <br /> info@gelisimsoft.com**

Loading…
Cancel
Save