THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

manishnspl Gitea преди 1 година
ревизия
300cd73881
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      README.md

+ 3
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# My-gitea

test

Loading…
Отказ
Запис