THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

24 wiersze
369 B

package main
import (
"fmt"
"os"
"strings"
"bytes"
)
func main() {
var j = 0
var buffer bytes.Buffer
var k = strings.Join(os.Args[1:], " ")
for _,i := range strings.Split(k, "") {
if i == "e" {
j=j+1%127
} else if i == " " {
buffer.WriteString(fmt.Sprintf("%c", j))
}
}
buffer.WriteString(fmt.Sprintf("%c", j))
fmt.Println(buffer.String())
}