THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 

24 rader
369 B

package main
import (
	"fmt"
	"os"
	"strings"
	"bytes"
)
func main() {
	var j = 0
	var buffer bytes.Buffer
	var k = strings.Join(os.Args[1:], " ")
	for _,i := range strings.Split(k, "") {
		if i == "e" {
			j=j+1%127
		} else if i == " " {
			buffer.WriteString(fmt.Sprintf("%c", j))
		}
	}
	
	buffer.WriteString(fmt.Sprintf("%c", j))
	fmt.Println(buffer.String())
}