THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Преглед на файлове

Update 'README.md'

pull/3/head
my full name преди 1 година
родител
ревизия
80940c414b
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      README.md

+ 4
- 1
README.md Целия файл

@ -3,4 +3,7 @@
![Image of gitea](gitea.jpg)
testmeeee
testmeeee
okokokok

Зареждане…
Отказ
Запис