THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Преглед на файлове

Update 'README.md'

pull/3/head
my full name преди 1 година
родител
ревизия
c40ab4b685
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. +1
    -3
      README.md

+ 1
- 3
README.md Целия файл

@ -1,5 +1,3 @@
# linktesting
hi
testasdasd
![Image of gitea](gitea.jpg)

Зареждане…
Отказ
Запис