THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Procházet zdrojové kódy

Update golangci-lint to v1.17.1 (#7848)

tags/v1.10.0-rc1
techknowlogick GitHub před 2 měsíci
rodič
revize
99a004c343
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
2 změnil soubory, kde provedl 5 přidání a 2 odebrání
  1. +3
    -0
      .golangci.yml
  2. +2
    -2
      Makefile

+ 3
- 0
.golangci.yml Zobrazit soubor

@@ -95,3 +95,6 @@ issues:
linters:
- misspell
text: '`Destory` is a misspelling of `Destroy`'
- linters:
- misspell
text: '`Unknwon` is a misspelling of `Unknown`'

+ 2
- 2
Makefile Zobrazit soubor

@@ -473,6 +473,6 @@ pr:
golangci-lint:
@hash golangci-lint > /dev/null 2>&1; if [ $$? -ne 0 ]; then \
export BINARY="golangci-lint"; \
curl -sfL https://install.goreleaser.com/github.com/golangci/golangci-lint.sh | sh -s -- -b $(GOPATH)/bin v1.16.0; \
curl -sfL https://install.goreleaser.com/github.com/golangci/golangci-lint.sh | sh -s -- -b $(GOPATH)/bin v1.17.1; \
fi
golangci-lint run
golangci-lint run --deadline=3m

Načítá se…
Zrušit
Uložit