THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
zeripath 0bfe5eb10b
Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483)
1 dzień temu
..
admin.go Password Complexity Checks (#6230) 1 tydzień temu
admin_auth_ldap.go Add CLI commands to manage LDAP authentication source (#6681) 4 miesięcy temu
admin_auth_ldap_test.go Add CLI commands to manage LDAP authentication source (#6681) 4 miesięcy temu
cert.go Add golangci (#6418) 4 miesięcy temu
cmd.go Move database settings from models to setting (#7806) 1 miesiąc temu
convert.go Move database settings from models to setting (#7806) 1 miesiąc temu
dump.go Move database settings from models to setting (#7806) 1 miesiąc temu
generate.go Rename LFS_JWT_SECRET to include OAUTH2 as well (#6826) 5 miesięcy temu
hook.go Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483) 1 dzień temu
keys.go Make CustomPath, CustomConf and AppWorkPath configurable at build (#6631) 5 miesięcy temu
migrate.go Move database settings from models to setting (#7806) 1 miesiąc temu
serv.go Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483) 1 dzień temu
web.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 tydzień temu
web_graceful.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 tydzień temu
web_windows.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 tydzień temu