THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
zeripath 0bfe5eb10b
Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483)
2 dagar sedan
..
admin.go Password Complexity Checks (#6230) 1 vecka sedan
admin_auth_ldap.go Add CLI commands to manage LDAP authentication source (#6681) 4 månader sedan
admin_auth_ldap_test.go Add CLI commands to manage LDAP authentication source (#6681) 4 månader sedan
cert.go Add golangci (#6418) 4 månader sedan
cmd.go Move database settings from models to setting (#7806) 2 månader sedan
convert.go Move database settings from models to setting (#7806) 2 månader sedan
dump.go Move database settings from models to setting (#7806) 2 månader sedan
generate.go Rename LFS_JWT_SECRET to include OAUTH2 as well (#6826) 5 månader sedan
hook.go Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483) 2 dagar sedan
keys.go Make CustomPath, CustomConf and AppWorkPath configurable at build (#6631) 5 månader sedan
migrate.go Move database settings from models to setting (#7806) 2 månader sedan
serv.go Allow Protected Branches to Whitelist Deploy Keys (#8483) 2 dagar sedan
web.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 vecka sedan
web_graceful.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 vecka sedan
web_windows.go Restore Graceful Restarting & Socket Activation (#7274) 1 vecka sedan