THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Procházet zdrojové kódy

env: Fix wrong jvm option in .travis.yml

webhook-hangout
Suwon Chae před 2 roky
rodič
revize
4749b92cb7
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 2
      .travis.yml

2
.travis.yml

@ -7,6 +7,6 @@ env:
before_script:
- wget http://downloads.typesafe.com/typesafe-activator/${ACTIVATOR_VERSION}/${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- unzip -q ${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- set SBT_OPTS= -Xms256m Xmx52m -XX:MaxPermSize=512m
- set SBT_OPTS= -Xms256m -Xmx512m
script:
- activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal/activator compile
Načítá se…
Zrušit
Uložit