THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Procházet zdrojové kódy

Merge pull request #470 from gurrpi/patch-1

Reviewed-by: Suwon Chae
master
Suwon Chae před 1 rokem
odevzdal GitHub
rodič
revize
e935434961
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      docs/ko/yona-run-and-restart.md

+ 1
- 1
docs/ko/yona-run-and-restart.md Zobrazit soubor

@ -11,7 +11,7 @@ bin/yona
최초 화면 확인
----
이제 웹 브라우저로 해당 서버 9000 포트(로컬환경이면 http://127.0.0.1:9000)에 접속하면 환영 페이지를 보실 수 있습니다.
이제 웹 브라우저로 해당 서버 9000 포트(로컬환경이면 [http://127.0.0.1:9000](http://127.0.0.1:9000))에 접속하면 환영 페이지를 보실 수 있습니다.
어드민 설정을 마치고 Yona를 다시 시작합니다.

Načítá se…
Zrušit
Uložit