THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Преглед на файлове

mailmap: Change developer email address

tags/v1.7.0
Suwon Chae преди 2 години
родител
ревизия
ec21476f9e
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 3 реда
  1. +4
    -3
      .mailmap

+ 4
- 3
.mailmap Целия файл

@@ -39,9 +39,10 @@ Ahn Hyeok Jun <qa22ahj@gmail.com> <bluemir@BlueMir.(none)>
Ahn Hyeok Jun <qa22ahj@gmail.com> <qa22ahj@gmail.com>
Ahn Hyeok Jun <qa22ahj@gmail.com> <qa22ahj@naver.com>

Suwon Chae <sw.chae@navercorp.com> <sw.chae@navercorp.com>
Suwon Chae <sw.chae@navercorp.com> <doortts@gmail.com>
Suwon Chae <sw.chae@navercorp.com> <sw.chae@nhn.com>
Suwon Chae <sw.chae@naverlabs.com> <sw.chae@navercorp.com>
Suwon Chae <sw.chae@naverlabs.com> <doortts@gmail.com>
Suwon Chae <sw.chae@naverlabs.com> <sw.chae@nhn.com>
Suwon Chae <sw.chae@naverlabs.com> <sw.chae@naverlabs.com>

HeeGu Lee <elf_hazard@nhn.com> <elf_hazard@nhn.com>
HeeGu Lee <elf_hazard@nhn.com> <elfhazard@gmail.com>


Loading…
Отказ
Запис