THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

test
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

12 řádky
454 B

language: java # to trigger the build on a 'jvm-otp' travis worker
jdk:
- oraclejdk8
env:
- ACTIVATOR_VERSION=1.2.12 \
ACTIVATOR_ZIP_FILE=typesafe-activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal.zip
before_script:
- wget http://downloads.typesafe.com/typesafe-activator/${ACTIVATOR_VERSION}/${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- unzip -q ${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- set SBT_OPTS= -Xms256m -Xmx512m
script:
- activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal/activator compile