THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

test
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

13 wiersze
454 B

 1. language: java # to trigger the build on a 'jvm-otp' travis worker
 2. jdk:
 3. - oraclejdk8
 4. env:
 5. - ACTIVATOR_VERSION=1.2.12 \
 6. ACTIVATOR_ZIP_FILE=typesafe-activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal.zip
 7. before_script:
 8. - wget http://downloads.typesafe.com/typesafe-activator/${ACTIVATOR_VERSION}/${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
 9. - unzip -q ${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
 10. - set SBT_OPTS= -Xms256m -Xmx512m
 11. script:
 12. - activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal/activator compile