THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

test
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

12 rader
454 B

language: java # to trigger the build on a 'jvm-otp' travis worker
jdk:
- oraclejdk8
env:
- ACTIVATOR_VERSION=1.2.12 \
ACTIVATOR_ZIP_FILE=typesafe-activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal.zip
before_script:
- wget http://downloads.typesafe.com/typesafe-activator/${ACTIVATOR_VERSION}/${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- unzip -q ${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
- set SBT_OPTS= -Xms256m -Xmx512m
script:
- activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal/activator compile