THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

test
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

12 satır
454 B

language: java # to trigger the build on a 'jvm-otp' travis worker
jdk:
  - oraclejdk8
env:
  - ACTIVATOR_VERSION=1.2.12 \
    ACTIVATOR_ZIP_FILE=typesafe-activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal.zip
before_script:
  - wget http://downloads.typesafe.com/typesafe-activator/${ACTIVATOR_VERSION}/${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
  - unzip -q ${ACTIVATOR_ZIP_FILE}
  - set SBT_OPTS= -Xms256m -Xmx512m
script:
  - activator-${ACTIVATOR_VERSION}-minimal/activator compile