THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

test
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

125 řádky
3.1 KiB

 1. #!/bin/sh
 2. # Yona status telegram bot shell
 3. #
 4. # Check Yona server status and send me/group a message with telegram
 5. #
 6. # Configurations start..
 7. # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 8. # API_TOKEN=123456789:AbCdEfgijk1LmPQRSTu234v5Wx-yZA67BCD
 9. API_TOKEN=""
 10. # USER_CHAT_ID=123456789
 11. USER_CHAT_ID=""
 12. # TARGET_SERVER="http://my-yona-server.com"
 13. TARGET_SERVER="http://127.0.0.1:9000"
 14. CHECK_URL="$TARGET_SERVER/-_-api/v1/hello"
 15. EXPECTED_STATUS_CODE=200
 16. # Polling Time (sec)
 17. POLLING_TIME=60
 18. # Messages
 19. messageOnDown="Yona is unavaliable!"
 20. messageOnRevive="Yona comeback!"
 21. # Configurations end here...
 22. #######################################
 23. if [ $# -eq 0 ]
 24. then
 25. if [ -z $API_TOKEN ]
 26. then
 27. echo "Telegram Bot api token is reqruied!"
 28. echo ""
 29. echo "ex>"
 30. echo "sh is-alive-bot.sh 328394984:AAFhL69afasfqjtUtIeRSzIagVYw7H3zF4"
 31. echo ""
 32. echo "See: https://core.telegram.org/bots#3-how-do-i-create-a-bot"
 33. exit 1
 34. fi
 35. else
 36. API_TOKEN=$1
 37. fi
 38. if [ -z $USER_CHAT_ID ]
 39. then
 40. if [ -z $2 ]
 41. then
 42. echo "---------------------------------------------------"
 43. echo "Find chat id of user or group with your own eyes.. "
 44. echo ""
 45. echo "..chat\":{ \"id\": 621884 ... <= user or group id!"
 46. echo "---------------------------------------------------"
 47. echo ""
 48. curl -sL https://api.telegram.org/bot$API_TOKEN/getUpdates
 49. echo ""
 50. echo "---------------------------------------------------"
 51. echo ""
 52. echo "and then retry..."
 53. echo "sh is-alive-bot.sh API_TOKEN USER_CHAT_ID"
 54. echo ""
 55. echo "ex>"
 56. echo "sh is-alive-bot.sh 328394984:AAFhL69afasfqjtUtIeRSzIagVYw7H3zF4 2156789"
 57. exit 1;
 58. else
 59. USER_CHAT_ID=$2
 60. fi
 61. fi
 62. ### preparing for message and server status check
 63. sendMessageToTelegram() {
 64. curl -s \
 65. -X POST \
 66. https://api.telegram.org/bot$API_TOKEN/sendMessage \
 67. -d text="$1" \
 68. -d chat_id=$USER_CHAT_ID > /dev/null
 69. }
 70. # it is used for one time message sending
 71. isDown=false
 72. echo ""
 73. echo "Monitoring started... $(date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S)"
 74. echo ""
 75. sendMessageToTelegram "Monitoring started... - $TARGET_SERVER"
 76. while true
 77. do
 78. NOW=$(date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S)
 79. response=$(curl -I $CHECK_URL 2> /dev/null | head -n 1 | cut -d$' ' -f2)
 80. if [ -z $response ] || [ $response != $EXPECTED_STATUS_CODE ]
 81. then
 82. if [ $isDown == false ]
 83. then
 84. echo "Sending message - $messageOnDown - $NOW"
 85. isDown=true
 86. sendMessageToTelegram "$messageOnDown $response - $TARGET_SERVER"
 87. fi
 88. else
 89. if [ $isDown == true ]
 90. then
 91. echo "Sending message - $messageOnRevive - $NOW"
 92. isDown=false
 93. sendMessageToTelegram "$messageOnRevive - $TARGET_SERVER"
 94. fi
 95. fi
 96. sleep $POLLING_TIME
 97. done;
 98. #
 99. # referred pages
 100. #
 101. # https://core.telegram.org/bots#3-how-do-i-create-a-bot
 102. # https://core.telegram.org/bots/api
 103. # https://community.onion.io/topic/499/sending-telegram-messages-via-bots
 104. #