THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Przeglądaj źródła

Update '.drone.yml'

master
suhada99 11 miesięcy temu
rodzic
commit
41917ef00f
1 zmienionych plików z 8 dodań i 12 usunięć
  1. +8
    -12
      .drone.yml

+ 8
- 12
.drone.yml Wyświetl plik

@ -1,13 +1,9 @@
kind: pipeline
name: default
steps:
- name: test
image: docker:dind
volumes:
- name: dockersock
commands:
- docker ps -a
volumes:
- name: dockersock
- name: docker
image: plugins/docker
settings:
repo: daeda797.ngrok.io/cihuy
tags: latest
registry: daeda797.ngrok.io
bash:
- ./build.sh

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz