THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Преглед на файлове

ignore static files statstics for linguist

tags/v1.1.0
Lunny Xiao преди 2 години
родител
ревизия
8f1c311b90
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      .gitattributes

+ 6
- 0
.gitattributes Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
conf/* linguist-vendored
docker/* linguist-vendored
options/* linguist-vendored
public/* linguist-vendored
scripts/* linguist-vendored
templates/* linguist-vendored

Loading…
Отказ
Запис