THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

First gitea test repo
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
patoi 69e2f75bc1 Merge branch 'patoi-patch-1' of vanio/vanio-test-repo into master 9 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 9 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 9 miesięcy temu
README.md Update 'README.md' 9 miesięcy temu

README.md

vanio-test-repo

First gitea test repo.