THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

15 wiersze
244 B

 1. # https://editorconfig.org
 2. root = true
 3. [*]
 4. charset = utf-8
 5. indent_style = space
 6. indent_size = 2
 7. end_of_line = lf
 8. insert_final_newline = true
 9. trim_trailing_whitespace = true
 10. [*.md]
 11. insert_final_newline = false
 12. trim_trailing_whitespace = false