THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

9 wiersze
137 B

{
"compilerOptions": {
"baseUrl": "./",
"paths": {
"@/*": ["src/*"]
}
},
"exclude": ["node_modules", "dist"]
}