THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
137 B

  1. {
  2. "compilerOptions": {
  3. "baseUrl": "./",
  4. "paths": {
  5. "@/*": ["src/*"]
  6. }
  7. },
  8. "exclude": ["node_modules", "dist"]
  9. }