THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Преглед на файлове

l10n: Update Catalan translation

Signed-off-by: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>
tags/v2.23.0
Jordi Mas преди 5 месеца
родител
ревизия
6a7e7c4096
променени са 1 файла, в които са добавени 6987 реда и са изтрити 4571 реда
  1. +6987
    -4571
      po/ca.po

+ 6987
- 4571
po/ca.po
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис